ไอเดียบ้านไม้

ไอเดียบ้านไม้ บ้านไม้ ไม้เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับก่อสร้างที่ทำจากธรรมชาติ ได้ถูกเอามาประยุกต์เพื่อการพักอาศัยนับจากสมัยก่อน