โครงการบ้านหลังแรก รู้หรือยัง การจะมีบ้านสักหลังสามารถลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะ

โครงการบ้านหลังแรก ใครที่คิดอยากจะซื้อบ้านในปีนี้ โดยไม่ได้เป็นเจ้าของมาก่อนวันนี้เรามีวิธีการได้บ้านใหม่มาพูดคุย ให้ทุกคนได้ทำความรู้จักกับ โครงการบ้านหลังแรก ซึ่งขณะนี้เรา แบบบ้าน กำลังจะเดินทางเข้า สู่กลางปี เป็นปีที่รัฐบาลออกโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายโครงการ หนึ่งในนั้นคือ มาตรการลดหย่อนภาษี

โครงการบ้านหลังแรก

บ้านแบบไหนลดหย่อนภาษีได้ (What kind of house can be tax deductible)

บ้านที่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้กรณีบ้านหลังแรกต้องเป็นบ้านพร้อมที่ดินหรือคอนโดจะเป็นบ้านเดี่ยวหรือหลังที่สองก็ได้ แต่ราคาซื้อขายต้องไม่เกิน 3 ล้านบาทและจะซื้อด้วยเงินสดหรือผ่อนชำระก็ได้ แต่ต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ บ้านเดี่ยว ในระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม 2558-31 ธันวาคม 2559 ดังนั้นหากไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันเวลาจะไม่ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากบ้านหลังแรกและหากมีที่ดินอยู่แล้วจะสร้างบ้านหรือที่อยู่อาศัยบนที่ดิน เช่นกัน วิลล่าภูเก็ตไม่เคยเป็นเจ้าของบ้านมาก่อน แต่ยังไม่สามารถลดหย่อนภาษีจากบ้านหลังแรกได้ ซื้อบ้าน

ลดหย่อนภาษีได้เท่าไร (How much is the tax deduction?)

ผู้ที่ซื้อบ้านหรือคอนโดไม่เคยเป็นเจ้าของบ้านหรือที่อยู่อาศัยแบบมาก่อนได้ก่อนตามปีนั่นคือการหักภาษีประจำปี 4% ของราคาบ้านเป็นเวลา 5 ปี

เช่น ซื้อบ้านหลังแรกหรือคอนโดราคา 3 ล้านบาทจะได้ลดหย่อนภาษี 5 ปีปีละ 120,000 บาท บ้านที่โอนกรรมสิทธิ์ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 จะสามารถลดหย่อนภาษีสำหรับรายได้ ในปี 2558-2562 บ้านที่โอนแล้วในปี 2559 จะสามารถใช้ลดหย่อนภาษีสำหรับรายได้ของปี 2559-2563 และเมื่อยื่นภาษีเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนบ้านหลังแรกรอบนี้จะถูกกรอกเป็นค่าลดหย่อนในช่อง “รายได้จ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์” ซึ่ง แตกต่างจากมาตรการบ้านหลังแรกที่ออกในช่วงปี 2554-2555 เมื่อยื่นภาษีจะต้องกรอกข้อมูลในช่อง “ยกเว้นภาษีเงินได้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์”

ร่วมกันซื้อบ้าน ลดหย่อนภาษีอย่างไร (Together to buy a house How is the tax deduction?)

หากคนจำนวนมากซื้อบ้านหรือคอนโดร่วมกันทุกคนก็สามารถลดหย่อนภาษีได้ โดยหารเฉลี่ยเท่ากัน แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน 20% ของราคาบ้านหรือคอนโดนั้นเช่นซื้อบ้านราคา 3 ล้านบาทโดยผู้กู้ 3 คนสามารถใช้ลดหย่อนภาษีจากบ้านหลังแรกได้ 40,000 บาท ต่อปี. แล้วอยู่ที่ 120,000 บาทซึ่งไม่เกิน 20% ของราคาบ้าน 3 ล้านบาท

แต่ในกรณีที่สามีภรรยากู้ร่วมกันซื้อบ้านเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรกคุณต้องดูรายได้ของกันและกันก่อน หากสามีหรือภรรยามีรายได้เพียงรายเดียวฝ่ายที่มีรายได้สามารถใช้ประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีได้อย่างเต็มที่ แต่ถ้าทั้งสองฝ่ายมีรายได้การลดหย่อนภาษีจะขึ้นอยู่กับคู่สมรสว่าจะยื่นภาษีประเภทใด บ้านและสวน

  • หากต่างฝ่ายต่างยื่นรายได้ของตนเองหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยื่นเฉพาะเงินเดือน (รายได้ตามมาตรา 40 (1)) และรายได้อื่นรวมกับอีกฝ่าย เช่นสามีภรรยาซื้อบ้านร่วมกัน 3 ล้านบาทสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 60,000 บาทต่อคนต่อปี

If each other submits their own income or either side only submits their salary (Income under Section 40 (1)) and other income combined with the other party. For example, a husband and wife buy a house together 3 million baht can be used for a tax deduction of 60,000 baht per person per year.

  • หากสามีภรรยายื่นภาษีร่วมกันให้ฝ่ายที่ยื่นเรื่องลดบ้านหลังแรกและใช้สิทธิของสามีหรือภรรยาด้วยเช่นสามีภรรยาซื้อบ้านในราคา 3 ล้านบาทร่วมกันหากยื่นภาษีพร้อมกันผู้ยื่นแบบ จะได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีรวม 120,000 บาทต่อปี

If the husband and wife file taxes together to the party filing the first house reduction and also exercise the rights of the husband or wife, for example, the husband and wife buy a house for 3 million baht together. Will be entitled to a total tax deduction of 120,000 baht per year

ใช้หลักฐานอะไรบ้างในการลดหย่อนภาษี (What evidence is used for the tax deduction?)

ผู้ที่ต้องการลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรกควรแสดงหลักฐานการยื่นภาษี รวมถึง รีโนเวทบ้าน สิ่งต่อไปนี้

1 หนังสือรับรองจำนวนเงินที่จ่ายสำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ (Certificate of the amount paid for the purchase of real estate)

2 หนังสือรับรองการซื้ออสังหาริมทรัพย์เป็นที่อยู่อาศัยหลังแรก (Certificate of purchase of real estate as the first residence)

3 สำเนาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ (Real estate sale copy)

4 สำเนาสัญญากู้ยืมเงิน (Copy of loan agreement) Villas Phuket 

ขายบ้านที่ใช้สิทธิ์บ้านหลังแรกได้หรือไม่ (Can sell the house that uses the rights of the first house?)

สำหรับผู้ที่ใช้สิทธิลดหย่อนบ้านหลังแรกต้องมีชื่อเป็นเจ้าของบ้านที่ซื้อมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีนับจากวันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์จึงจะขายบ้านได้โดยไม่ผิดเงื่อนไข แต่หากผิดเงื่อนไข เช่นขายบ้านก่อนถือครอง 5 ปีก็หมดสิทธิ์ใช้ลดหย่อนภาษีได้ รวมถึงต้องคืนภาษีที่หักจากบ้านหลังแรกบวกเพิ่มอีก 1.5% ต่อเดือนของจำนวนเงินที่หักภาษีตั้งแต่เดือนเมษายนของปีที่ผู้ซื้อบ้านยื่นเพื่อหักภาษีจนถึงเดือนที่ขอคืนภาษี

สนใจบทความอื่นๆ : สินเชื่อบ้าน กู้ซื้อบ้าน คํานวณดอกเบี้ยบ้าน จัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน

อ่านต่อเพิ่มเติม รีโนเวทบ้าน บ้านและสวน แบบบ้าน แต่งบ้าน house
แบบบ้าน Villas Phuket รีวิวบ้าน phuket property บ้านเดี่ยว POOL VILLA บ้านจัดสรร PHUKET VILLA
RENT AND BUY VILLA PHUKET VILLA FOR SELL VILLA FOR RENT SALE VILLA buy villa phuket