สินเชื่อบ้าน ธอส 2564 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตระเตรียมวงเงิน 70,000 ล้านบาท

สินเชื่อบ้าน ธอส 2564 บ้านจัดสรร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธนาคารอาคารสงเคราะห์) เดินหน้าตามหน้าที่ “ทำให้คนประเทศไทยมีบ้าน” เกื้อหนุนผู้มีรายได้น้อยแล้วก็เจ้าหน้าที่ภาครัฐ มีที่พักที่อาศัยเป็นของตัวเองง่ายมากยิ่งขึ้น ผ่าน 3 แผนการสินเชื่ออัตราค่าดอกเบี้ยต่ำ มี “โครงงานสินเชื่อที่พักอาศัยเพื่อเจ้าหน้าที่ภาครัฐ”

อัตราค่าดอกเบี้ยปีแรก 2.65% ต่อปี “แผนการสินเชื่อบ้านคนละข้างหลัง” อัตราค่าดอกเบี้ย 2 ปีแรก 2.75% ต่อปี แล้วก็ “โครงงานสินเชื่อบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อสานรัก 2564” อัตราค่าดอกเบี้ยปีแรก 3% ต่อปี รวมทั้งผ่อนนานสูงสุด 40 ปี พิเศษ!! ฟรี pool villa ค่าธรรมเนียมสูงสุด 3 ชนิด

สินเชื่อบ้าน ธอส 2564

1.“โครงงานสินเชื่อที่พักที่อาศัยเพื่อเจ้าหน้าที่ภาครัฐ”

กรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาท village phuket สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ บุคลากรราชการ บุคลากรมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ บุคลากร/ข้าราชการของเมืองที่ชื่อเรียกอันอื่น และก็ลูกจ้างประจำที่เป็นผู้มีสิทธิกู้หนี้ยืมสินตามข้อตกลงโครงงานผลประโยชน์เงินกู้ยืมเพื่อที่พักที่อาศัยชนิดขาดเงินฝาก

ที่หน่วยงานสังกัดเดิมได้เซ็นชื่อร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ วิลล่าภูเก็ต อัตราค่าดอกเบี้ยปีที่ 1 พอๆกับ 2.65% ต่อปี ปีที่ 2 พอๆกับ 3% ต่อปี ปีที่ 3 พอๆกับ MRR-2.65% ต่อปี(ตอนนี้อัตราค่าดอกเบี้ย MRR อยู่ที่ 6.150% ต่อปี) อัตราค่าดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก พอๆกับ 3.05% ต่อปี รวมทั้งปีที่ 4-5 พอๆกับ MRR-2% ต่อปี และก็ปีที่ 6

จนกระทั่งครบอายุข้อตกลง คิดอัตราค่าดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนหนี้เริ่มเพียงแค่ 3,400 บาท ต่อเดือน พิเศษ!!! ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ แล้วก็ค่าลงบัญชีสิทธิรวมทั้งนิติกรรม ให้กู้เพื่อซื้อ ก่อสร้าง เพิ่มเติม ซ่อม

ไถ่คืนจำนำที่ดินจากสถาบันการเงินอื่น ใช้หนี้ใช้สินเกี่ยวกับ ที่พักอาศัย แล้วก็ซื้อเครื่องใช้ไม้สอยรวมทั้งเครื่องอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวโยงกับที่พักอาศัย ยื่นคำขอกู้และก็ทำนิติกรรมข้างในวันที่ 30 เดือนมิถุนายน 2564

2.“แผนการสินเชื่อบ้านคนละข้างหลัง”

กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท สำหรับคนที่มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน phuket village วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 2 ล้านบาท อัตราค่าดอกเบี้ยปีที่ 1-2 พอๆกับ 2.75% ต่อปี ปีที่ 3 พอๆกับ MRR-3.40% ต่อปี อัตราค่าดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก พอๆกับ 2.75% ต่อปีแค่นั้น

ปีที่ 4-5 พอๆกับ MRR-2% และก็ปีที่ 6 จนกระทั่งครบอายุข้อตกลง กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วๆไป อัตราค่าดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี แล้วก็กรณีลูกค้าผลประโยชน์ อัตราค่าดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนส่งเริ่มเพียงแต่ 3,500 บาท ต่อเดือน

พิเศษ!!! ฟรี ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ค่าคิดราคาหลักประกัน และก็ค่าลงบัญชีสิทธิแล้วก็นิติกรรม ให้กู้เพื่อซื้อ ก่อสร้าง เพิ่มเติม ปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซม และก็ไถ่คืนจำนำจากสถาบันการเงินอื่น ยื่นคำขอกู้รวมทั้งทำนิติกรรมด้านในวันที่ 30 เดือนมิถุนายน 2564

สินเชื่อบ้าน ธอส 2564

3.“โครงงานบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อสานรัก”

กรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาท สำหรับคนที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาท ต่อเดือน วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 3 ล้านบาท อัตราค่าดอกเบี้ยปีที่ 1 พอๆกับ 3% ต่อปี ปีที่ 2 พอๆกับ 4% ต่อปี ปีที่ 3 พอๆกับ MRR-1.15% ต่อปี

รวมทั้งปีที่ 4 จนกระทั่งครบอายุคำสัญญา กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วๆไป property phuket คิดอัตราค่าดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี รวมทั้งกรณีลูกค้าผลประโยชน์คิดอัตราค่าดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนหนี้เริ่มเพียงแต่ 3,800 บาท

ต่อเดือน ฟรี!!! ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ให้กู้เพื่อซื้อ ก่อสร้าง เพิ่มเติม ซ่อม phuket property แล้วก็ซื้อเครื่องไม้เครื่องมือรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับช่วยในด้านสำหรับอำนวยความสะดวก ที่เกี่ยวข้องกับที่พักที่อาศัยพร้อมด้วยการยืมตามจุดประสงค์หลัก ยื่นคำขอกู้รวมทั้งทำนิติกรรมข้างในวันที่ 30 เดือนธันวาคม 2564

ดังนี้สินค้าสินเชื่ออีกทั้ง 3 แผนการ พลูวิลล่าภูเก็ต มีส่วนส่งเสริมการปลดปล่อยสินเชื่อกรุ๊ปผู้มีรายได้น้อย (Social Solution) ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในปี 2564 ปริมาณ 140,167 ล้านบาท จากจุดหมายสินเชื่อปลดปล่อยใหม่รวม 215,641 ล้านบาท

สำหรับคนที่พึงพอใจซักถามรายละเอียดต่างๆนอกเหนือจากนี้ถึงที่กะไว้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทุกสาขาทั่วราชอาณาจักร หรือ ศูนย์ลูกค้าสโมสร(Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และก็ ติดตามข่าวสารพอดี Application : GHB ALL รวมทั้ง www.ghbank.co.th