บ้านเย็น ประหยัดพลังงาน เลือกวัสดุก่อสร้างให้ บ้านเย็น ประหยัดพลังงาน

บ้านเย็น ประหยัดพลังงาน เคล็ดลับการปรับเปลี่ยนบ้านร้อนให้กลายเป็นบ้านเย็น ยิ่งขึ้น ผ่านการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่เหมาะสม และสร้างกระบวนการหมุนเวียนอากาศภายในบ้าน เพื่อให้บ้านพร้อมรับมือกับสภาพอุณหภูมิเมืองไทยที่ทวีความร้อนขึ้นทุกปี

บ้านเย็น ประหยัดพลังงาน

เลือกวัสดุก่อสร้างให้บ้านเย็น ประหยัดพลังงาน

Building materials are like the first fortress before the heat enters the house. Therefore, the first tip is to choose the right building materials and suitable for the weather in Thailand. This can be considered extremely important for lowering the temperature and cooling the house.

 การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ถูกต้องและเหมาะสมกับอากาศในประเทศไทย

1.The first barrier

the top of the house was the roof, which used to be light-colored roof tiles. But nowadays homeowners who like dark roofs have innovative dark roof tiles that can reflect heat as well. Cool down the house

You can choose to use dark roof tiles without fear of the house heat anymore. Due to the innovation of a specially formulated pigment molecule that can reflect heat well, even dark roof tiles. ซื้อบ้าน

2.the ceiling

insulation should be installed. To provide a second layer of armor that will help prevent residual heat from the roof tiles.

In addition, the wall is another part that can prevent heat. Makes the house cool as well It may hide the insulation in the wall. Including the choice of using The plank has heat-reflecting and heat-blocking properties. house

When choosing suitable building materials to protect the heat from the exterior of the house. The next rank, homeowners should pay attention to Opening the air circulation path in the house For cooling Usually every house must have windows as a component of the house. RENT AND BUY VILLA PHUKET

The main function of the windows is to help ventilate and circulate the air inside the house. But when residents need to close the windows or stay in a house with few windows. May prevent air from circulating Therefore causing the house to be hot and stuffy and feel uncomfortable

Therefore, the first thing that a house should have is a hole for good air intake into the house. To help bring new air Enter the house at any time It is best to install windows or openings in the south, which is where the wind blows through, allowing for ventilation most of the year SALE VILLA

Or installed in the direction where the cold wind blows, such as the side facing the garden, the tree house, or the water source for the best and freshest air.

นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจ >> จัดสวนญี่ปุ่นข้างบ้าน ห้องครัวสวยๆ สไตล์โมเดิร์น

อ่านต่อเพิ่มเติม รีโนเวทบ้าน บ้านและสวน แบบบ้าน แต่งบ้าน house
แบบบ้าน Villas Phuket รีวิวบ้าน phuket property บ้านเดี่ยว POOL VILLA บ้านจัดสรร PHUKET VILLA
RENT AND BUY VILLA PHUKET VILLA FOR SELL VILLA FOR RENT SALE VILLA buy villa phuket

รีวิวบ้าน ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต ซื้อบ้าน ตกแต่งบ้าน