เคล็ดลับเก็บเงินซื้อบ้าน ตระเตรียมเอกสารกู้ซื้อบ้านให้พร้อม ขอสินเชื่อบ้านไม่ยาก

เคล็ดลับเก็บเงินซื้อบ้าน บ้านจัดสรร ภายหลังเดินทางหาที่พักที่อาศัยอยู่พักหนึ่ง ในบรรดาตัวเลือกทั้งสิ้นคนซื้อจะสามารถตกลงใจเลือกบ้านที่เหมาะสมกับตัวเองได้ในสุดท้าย อีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญเป็น การขอสินเชื่อ

ซึ่งความรวดเร็ว แล้วก็ การใคร่ครวญอนุมัตินั้นเริ่มตั้งแต่การยื่นเอกสารกู้ซื้อบ้านที่ถูก pool villa แล้วก็ครบบริบรูณ์ ซึ่งการเตรียมเอกสารการขอสินเชื่อบ้านนั้น ไม่ยุ่งยากเกินความสามารถ ของผู้บริโภคบ้านมือใหม่ ได้แก่คุณ ลองมองกันว่าเอกสารการขอสินเชื่อบ้าน มีอะไรบ้าง

เคล็ดลับเก็บเงินซื้อบ้าน

5 ขั้นตอนกู้ยืมเงินซื้อบ้าน คอนโด

ขั้นตอนที่ 1 จัดแจงเงินให้พร้อมก่อนกู้ซื้อที่พักที่อาศัย

ขั้นตอนที่ 2 ค่าจ้างรายเดือนเท่านี้กู้หนี้ยืมสินซื้อบ้าน คอนโด ได้เท่าใด

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางเลือกดอกสินเชื่อกู้ซื้อที่อยู่ที่อาศัย

ขั้นตอนที่ 4 กู้ยืมซื้อบ้าน คอนโด จะต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง (ช่วงนี้คุณอยู่ตรงนี้)

ขั้นตอนที่ 5 กู้ยืมซื้อบ้าน คอนโด ไม่ผ่าน ทำเช่นไร

เก็บเงินซื้อบ้าน

เอกสารกู้ซื้อบ้านมีอะไรบ้าง

การขอสินเชื่อบ้าน สามารถแบ่งเอกสารกู้ซื้อบ้านออกเป็น 3 กรุ๊ป ดังนี้

กรุ๊ปที่ 1 เอกสารประจำตัวผู้ขอสินเชื่อ

เอกสารชุดนี้ เป็นเอกสารที่จะเจาะจง ตัวตนว่าคนที่กู้เป็นคนใดกันแน่ village phuket และก็ พักอยู่ที่ไหน เอกสาร ในกรุ๊ปที่ 1 ซึ่งผู้ขอสินเชื่อ จะต้องจัดแจงเพื่อ ยื่นประกอบกิจการพินิจ ขอสินเชื่อมีดังนี้

 1. บัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ จัดเตรียมให้พร้อมทั้งยังต้นฉบับแล้วก็สำเนา
 2. ทะเบียนสำมะโนครัวฉบับเจ้าของบ้าน อีกทั้งต้นฉบับรวมทั้งถ่ายเอกสารทุกหน้า
 3. ในกรณีที่แปลงชื่อ หรือเปลี่ยนแปลงสกุล วิลล่าภูเก็ต ให้ตระเตรียมใบลงบัญชีแปลงชื่อรวมทั้งสกุล ทั้งยังต้นฉบับและก็สำเนา ใช้ทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีการแปลงชื่อจำนวนกี่ครั้ง
 4. กรณีแต่งงาน ตระเตรียมทะเบียนสมรส อีกทั้งต้นฉบับรวมทั้งสำเนา
 5. กรณีหย่า จัดแจงทะเบียนหย่า อีกทั้งต้นฉบับรวมทั้งสำเนา
 6. กรณีคู่ชีวิตเสียชีวิต จัดแจงมรณะบัตรของคู่แต่งงาน ทั้งยังต้นฉบับรวมทั้งสำเนา
 7. กรณีแยกกันอยู่กับคู่ชีวิต ตระเตรียมใบแจ้งความแยกกันอยู่ ทั้งยังต้นฉบับรวมทั้งสำเนา

กรุ๊ปที่ 2 เอกสารแสดงด้านการเงิน

เอกสารชุดนี้จะให้ข้อมูลด้านรายได้รวมทั้งประสิทธิภาพสำหรับในการผ่อนหนี้ของผู้ขอสินเชื่อ รวมถึงหลักทรัพย์ต่างๆ

กรณีเป็นพนักงานประจำขึ้นตรงต่อหน่วยงาน ให้จัดแจงเอกสารดังต่อไปนี้

 1. ใบรับรองค่าจ้างรายเดือน ฉบับจริง
 2. เพย์เมนต์สลิปค่าจ้างรายเดือน หรือใบแจ้งการจ่ายค่าจ้างจากหน่วยงานย้อนไป 3 เดือน ฉบับจริงรวมทั้งสำเนา
 3. สมุดบัญชีแสดงรายการเดินบัญชีย้อนไป 6 เดือน phuket village ทั้งยังฉบับจริงแล้วก็สำเนา
 4. กรณีรับเงินเดือนเป็นเงินสด ให้ตระเตรียมแบบแสดงรายการภาษีรายได้รายปีหรือใบรับรองการหักภาษีในที่จ่าย (50 ทวิ) ทั้งยังต้นฉบับรวมทั้งสำเนา

กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว

ให้จัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 1. สำเนาทะเบียนการค้า ทะเบียนการค้า หรือใบรับรองการเขียนทะเบียนนิติบุคคล (หนังสือบริคณห์สนธิ) ในกรณีที่มีการลงบัญชี
 2. สมุดบัญชีแสดงการเดินบัญชีย้อนไป 12 เดือน ทั้งยังบัญชีส่วนตัวรวมทั้งบัญชีธุรกิจการค้า ทั้งยังฉบับจริงแล้วก็สำเนา
 3. บัญชีธนาคารบัญชีกระแสรายวันที่แสดงรายการเดินบัญชีย้อนไป 6 เดือน property phuket แล้วก็วงเงินเบิกเกินบัญชี
 4. หลักฐานอื่นๆเกี่ยวกับธุรกิจ ดังเช่นว่า รูปถ่ายธุรกิจ 5 ภาพ รายนามผู้ถือหุ้น งบการเงิน หลักฐานรายได้แล้วก็เงินทองอื่นๆหลักฐานแสดงการเสียภาษีอากร (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 30) ฯลฯ

กรณีเลี้ยงชีพอิสระ

ให้จัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 1. บัญชีธนาคารแสดงรายการเดินบัญชีย้อนไป 6 เดือน อีกทั้งฉบับจริงแล้วก็สำเนา
 2. ใบอนุมัติประกอบวิชาชีพ ยกตัวอย่างเช่น หมอ หมอฟัน เภสัชกร วิศวกร ทนายความ คนเขียนแบบ ฯลฯ

กรุ๊ปที่ 3 เอกสารแสดงเนื้อหาหลักทรัพย์

สำหรับในการขอสินเชื่อบ้านนั้น สถาบันการเงิน จะถือเอาอสังหาริมทรัพย์ ที่กู้หนี้ยืมสินไปซื้อนั้นมา เป็นประกัน ด้วยเหตุดังกล่าวเอกสารที่แสดงเนื้อหา หลักทรัพย์ก็คือ เอกสารที่เจาะจงถึงอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ

 1. ในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์ เป็นที่ดิน หรือ ที่ดินพร้อม สิ่งก่อสร้าง เป็นต้นว่า บ้าน ทาว์นเฮ้าส์ ตึกการซื้อขาย ฯลฯ ให้จัดแจงสำเนาเอกสาร สิทธิที่ดิน โฉนดที่ดิน (นางสาว 4 จังหวัด) หรือหนังสือแสดงสิทธิ์ใน ที่ดิน (นางสาว 3 กรัม) ซีร็อกทุกหน้าปริมาณ 2 ชุด
 2. ในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์เป็นห้องเช่า ให้ตระเตรียมหนังสือแสดงเจ้าของแฟลต (อำเภอช. 2) ถ่ายเอกสารทุกหน้า ปริมาณ 2 ชุด
 3. แผนที่ตั้งอย่างสังเขปของอสังหาริมทรัพย์
 4. ภาพถ่ายของอสังหาริมทรัพย์
 5. สำเนาคำสัญญาจะซื้อจะขาย รวมทั้งข้อตกลงเงินมัดจำ หรือหลักฐานการจ่ายเงินดาวน์
 6. ในกรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์มือสอง เป็นการซื้อต่อที่มิได้ซื้อโดยตรงจากแผนการจัดแบ่ง ให้จัดแจงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และก็ใบสำมะโนครัวของผู้จะขาย
 7. สำเนาหนังสือแสดงเจ้าของสิ่งก่อสร้าง อาทิเช่น สัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด. 13) ใบอนุมัติก่อสร้างบ้าน ใบคำขอให้ช่วยเหลือเลขที่บ้าน ฯลฯ

กรณีมีผู้กู้ร่วม ให้ผู้กู้ร่วมทุกคนเตรียมพร้อมเอกสาร ในกรุ๊ปที่ 1 เอกสารประจำตัว ผู้ขอสินเชื่อ แล้วก็เอกสารในกรุ๊ปที่ 2 เอกสารแสดง ความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน ตามขั้นตอนการ รวมทั้ง เนื้อหาที่ให้ไว้ข้างบน

ภายหลังจัดแจงเอกสารทั้งสิ้น เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว ผู้ขอสินเชื่อ ควรจะพิจารณา เอกสารอีกที เพื่อความมั่นใจ ว่าเอกสารการ ขอสินเชื่อบ้านนั้น ถูกตระเตรียมไว้อย่างแม่นยำ รวมทั้ง ครบสมบูรณ์แล้ว

อีกทั้งเอกสารที่อยากได้ต้นฉบับไปแสดงรวมทั้งเอกสารที่ใช้สำเนา ให้ผู้ขอสินเชื่อเซ็นชื่อการันตีสำเนาถูกทุกฉบับ

อย่างไรก็แล้วแต่ ถึงแม้ผู้ขอสินเชื่อ จะจัดเตรียมเอกสารครบสมบูรณ์ ตามรายการแล้ว แม้กระนั้นสถาบันการเงินมีสิทธิ เรียกขอเอกสาร หรือ หลักฐานอื่นๆเพิ่ม ประกอบกิจการไตร่ตรอง อนุมัติสินเชื่อ ในกรณีแบบนี้ ผู้กู้ควรจะรีบดำเนินงาน นำเอกสารส่งต่อข้าราชการ สินเชื่อด้านใน 3 วัน เพื่อความเกี่ยวเนื่องของ กรรมวิธีการพินิจ