บ้านภูเก็ต ขั้นตอนซื้อบ้านใหม่แบบง่ายๆ และ ความหมายต่างๆ

บ้านภูเก็ต

บ้านภูเก็ต สำหรับมือใหม่ซื้อบ้านครั้งแรกอาจกังวลเรื่องราวประสบการณ์ที่มักจะได้ยินได้ฟัง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องจริงไม่ค่อยดีหรือมีปัญหาอุปสรรคในการซื้อ บ้านภูเก็ต แต่จริงๆแล้วขั้นตอนการซื้อบ้านใหม่ก็ไม่ยากเย็นซับซ้อนอย่างที่คิดเลยน้า ขอเพียงแค่ศึกษาข้อมูลมาบ้างและวางแผนเตรียมการไว้ให้ดี ๆ แค่นี้ก็พอแล้ว เริ่มกันเลยดังนี้ค่ะ

ขั้นตอนซื้อบ้านใหม่แบบง่ายๆ

1.เลือกโครงการ

เริ่มต้นง่ายๆ จากการตั้งโจทย์ให้ตัวเอง ก่อนว่าอยากได้ที่อยู่อาศัยประเภทไหน ทำเลไหน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด หรือคอนโดฯ ซึ่งทั่วไปควรจะหาไว้ในใจ ประมาณ 3-4 โครงการ เพื่อเอาไว้เปรียบเทียบกัน และเลือกโครงการที่ถูกใจที่สุด

2.จอง ทำสัญญาและผ่อนดาวน์

หลังจากได้โครงการในใจแล้ว ก็เริ่มขั้นตอนกาซื้อขาย เริ่มจากการวางเงินจอง หรือมัดจำ โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 3-5 % ของราคาบ้าน สามารถจ่ายได้ทั้งเงินสดและบัตรเครดิตตามแต่ผู้ซื้อสะดวก คิดให้ดีก่อนจองนะคะ ถอนตัวทีหลังไม่ได้เงินคืน จากนั้นจึงทำสัญญาจะซื้อจะขาย และเริ่มต้นทยอยผ่อนดาวน์ โดยระยะเวลาการผ่อนดาวน์จะใกล้เคียงกับระยะเวลาก่อสร้างของโครงการ สมมติว่าโครงการใช้เวลาก่อสร้าง 10 เดือน ก็อาจจะผ่อนชำระเงินดาวน์ 10 งวด เป็นต้น

3.ยื่นกู้

ขั้นตอนนี้ใช้ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่ได้ซื้อด้วยเงินสดได้ ก็เลยต้องทำเรื่องกู้กับธนาคาร แต่ถ้าซื้อด้วยเงินสดเมื่อบ้านสร้างเสร็จก็นัดโอนแล้วจ่ายกันเลย แต่ถ้าต้องกู้สินเชื่อธนาคารนั้นเมื่อโครงการก่อสร้างไปได้ 80-90 % โครงการจะแจ้งให้ผู้ซื้อทำเรื่องขอสินเชื่อ หรือบางโครงการอาจะมีบริการส่วนนี้ให้ ด้วยการเป็นผู้ดำเนินการเดินเรื่อกับธนาคารโดยตรง

4.ตรวจรับงานก่อสร้าง

อาจเป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นใกล้กับการทำเรื่องของสินเชื่อ เมื่อบ้านก่อสร้างเสร็จโครงการก็จะแจ้งให้ผู้ซื้อมาตรวจรับงานก่อนโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งขั้นตอนนี้ผู้ซื้อควรตรวจสอบอย่างละเอียด หากพบปัญหาตรงไหนต้องรีบแจ้งโครงการ เพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตามที่ระบุเอาไว้ในสัญญา

5.โอนกรรมสิทธิ์

มาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันแล้ว ขั้นตอนนี้ ทุกฝ่ายทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้กู้ต้องไปพบกันที่สำนักงานที่ดินเพื่อนโอนกรรมสิทธิ์ แต่บางโครงการก็อาจจะทำเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์แทนผู้ซื้อให้เลย หลังจากนั้นตอนนี้ผู้ซื้อจะมีสภาพเป็นลูกหนี้ของธนาคาร มีหน้าที่ผ่อนชำระไปจนครบทั้งหมดกรรมสิทธิ์ ก็จะตกเป็นของผู้ซื้อโดยสมบูรณ์

บ้านและความสำคัญของบ้าน

 บ้านหรือที่อยู่อาศัย หมายถึง สถานที่ ที่บุคคลในครอบครัวใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นส่วนใหญ่ ที่พักอาศัยนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญและจำเป็นมากสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์โดยทั่วไป และเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของผู้อยู่อาศัย

หลักสำคัญในการสร้างบ้านหรือที่พักอาศัยให้ถูกสุขลักษณะ ควรคำนึงถึง

1. ความต้องการขั้นพื้นฐานทางสรีรวิทยา (Fundamental physiological needs) หมายถึงการจัด
สิ่งแวดล้อมของบ้านที่พักอาศัยให้มีความเหมาะสมกับความต้องการทางด้านสรีรวิทยา เช่น

 • การระบายอากาศที่เหมาะสม
 • แสงสว่าง
 • บริเวณบ้าน หมายถึงพื้นที่นอกเหนือจากการใช้ปลูกสร้างบ้าน
 • การป้องกันเหตุรำคาญต่างๆ บ้านที่พักอาศัยจะต้องปราศจากเหตุรำคาญต่างๆ

2. ต้องการพื้นฐานทางจิตวิทยา (Fundamental Psychological Needs) หมายถึง การจัดสิ่งแวดล้อมต่างๆ ของบ้านที่พักอาศัยให้ช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตหรือความสุขทางใจของผู้อยู่อาศัยได้ด้วยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการที่แตกต่างกันออกไป สิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างน้อยควรประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้

 • ความเป็นส่วนตัวขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคลซึ่งมีไม่เหมือนกัน
 • ความสง่างาม ช่วยให้ผู้อยู่เกิดความภาคภูมิใจ และเกิดความสุขทางใจได้
 • ชีวิตปกติของครอบครัวและชุมชน
 • ความสะอาด ที่พักอาศัยจำเป็นต้องรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ เพราะจะช่วยส่งเสริมให้เกิดสุขภาพกายสุขภาพจิตแก่ผู้อยู่อาศัยเป็นอย่างดี
 •  ความสะดวกสบาย ผู้อยู่อาศัยย่อมต้องการที่จะให้ที่พักอาศัยของตนมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย มีสาธารณูปโภค

3. การป้องกันหลีกเลี่ยงโรคติดต่อ (Provision Against Communicable Diseases) บ้านที่พักอาศัยจำเป็นจะต้องจัดสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างน้อยควรคำนึงถึงสิ่งต่างๆ ดังนี้ น้ำดื่มน้ำใช้ ( ควรจัดให้มีทั้งคุณภาพและปริมาณ คือ มีความสะอาดได้มาตรฐานของน้ำดื่มมีปริมาณเพียงพอแก่การใช้ภายในครอบครัว) การกำจัดสิ่งขับถ่ายของเสีย (มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะใช้ประจำครัวเรือนให้เพียงพอกับจำนวนสมาชิก เช่น ครอบครัว 5-6 คน ต้องมีส้วมอย่างน้อย 1 ที่) การกำจัดขยะ (ขยะที่เกิดขึ้นจากครัวเรือนต้องได้รับการเก็บรวบรวมไว้ในถังขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาล และให้พ้นจากการรบกวนของแมลง สัตว์เลี้ยง รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญ) การเก็บรักษาอาหาร (ที่พักอาศัยต้องมีการจัดเก็บอาหาร ภาชนะ บรรจุอาหารไว้ในที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนหรือสัมผัสกับสิ่งสกปรกต่างๆ ) ห้องนอนควรมีพื้นที่เพียงพอ

4. การป้องกันอุบัติเหตุ (Provision Against Accidents) อุบัติเหตุเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดหมาย อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ภายในบ้าน ซึ่งสิ่งที่ควรพิจารณาจัดทำคือ

 • ทำเล ที่ตั้ง
 • วัสดุและการก่อสร้าง
 • การป้องกันอัคคีภัย
 • ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบ้าน

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอยู่อาศัย

สิ่งที่สำคัญที่แสดงถึงความแตกต่างของการอยู่อาศัย ซึ่งมีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพของสมาชิกในครอบคัวได้แก่ พื้นฐานทางสังคมและฐานะทางเศรษฐกิจ ประสบการณ์จากสภาพแวดล้อมเดิม พฤติกรรมส่วนบุคคล

ความหมายของ โมเดิร์น

หากจะสร้างบ้านสักหลัง เอาแบบถูกใจทั้งคนพบเห็นและคนอยู่อาศัย ในยุคนี้มีแบบบ้านสไตล์หนึ่งที่ แอทมายด์เฮ้าส์ รับสร้างบ้าน เราอยากจะแนะนำ นั่นคือ บ้านสไตล์โมเดิร์น บ้านสไตล์โมเดิร์น (Modern Style) ถือว่าเป็นบ้านที่ได้รับความนิยมอย่างมาก  แถมยังมีมีรูปแบบบ้านที่สวย ได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งก่อสร้างจากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมของชาติตะวันตก บ้านสไตล์โมเดิร์นมีการนำเอาวัสดุอุสาหกรรมมาใช้ โดยเฉพาะส่วนของเหล็ก กระจก เพื่อให้เป็นจุดเด่นของบ้าน และที่สำคัญเลยยังมอบความสวยงาม หรูหรา พร้อมความเรียบง่าย บ้านสไตล์โมเดิร์นส่วนใหญ่มักเป็นทรงเรขาคณิตเหลี่ยมเรียบโปร่งโล่ง ไม่ซับซ้อน และมีโครงสร้างที่ไม่ยุ่งยากนัก พร้อมเอกลักษณ์ที่สังเกตได้ง่ายจากบริเวณหลังคาบ้าน และหน้าต่างกระจกใสบานใหญ่

แต่ว่า บ้านสไตล์โมเดิร์น นิยามแท้จริงแล้วคืออะไร..? แบบไหนจึงจะเรียกว่า บ้านสไตล์โมเดิร์น มาดูกัน

บ้านสไตล์โมเดิร์น คือ อะไร..?

Modern ในภาษาอังกฤษ แปลว่า ใหม่หรือทันสมัย จึงหมายถึง การออกแบบในรูปแบบใหม่ๆ สำหรับยุคนั้น หลักการของความสวยงามตามรูปแบบโมเดิร์น คือ รูปทรงที่สามารถตอบสนองประโยชน์ใช้สอยได้สูงสุด บ้านโมเดิร์นมี ลักษณะเด่นในการใช้รูปทรงเรขาคณิต เช่น สี่เหลี่ยมหรือเส้นโค้งที่เกิดจากส่วนของวงกลม สำหรับแนวคิดหลักของการออกแบบโมเดิร์นเป็นการเลือกใช้รูปทรง โครงสร้างและวัสดุที่สามารถตอบสนองการใช้งานได้ดี หรืออีกนัยหนึ่งคือรูปทรงของอาคารถูกกำหนดจากลักษณะการใช้งาน ไม่มีการประดับตกแต่งส่วนเกิน เคารพในธรรมชาติของวัสดุและโครงสร้าง เช่น การโชว์เสา คาน หรือส่วนของโครงสร้างอาคารอย่างไม่มีปิดปัง ไม่ว่าจะเป็น เหล็ก คอนกรีต กระจก หรือไม้ โดยถือว่าเป็นความงามชนิดหนึ่ง หลักการสำคัญของการออกแบบบ้านโมเดิร์นอีกประการหนึ่ง คือ ความสะดวกสบายในการอยู่อาศัย ไม่มีปัญหาตามมาภายหลัง เช่น การออกแบบบ้านไม่มีชายคายื่นจากตัวบ้านโดยเข้าใจผิดว่าเป็นลักษณะของบ้านรูป แบบโมเดิร์นแต่มีปัญหาน้ำฝนสาดหรือรั่วเข้ามาทางประตูและหน้าต่าง ดังนั้นหลักของการออกแบบบ้านโมเดิร์น คือ การเคารพในรูปร่างธรรมชาติของวัสดุ ไม่มีการตกแต่งปิดปังให้สิ้นเปลืองและจะต้องอยู่อาศัยอย่างสะดวกสบาย

สรุปข้อดีที่น่าสนใจของบ้านสไตล์โมเดิร์

-โครงสร้างบ้านก็ไม่ซับซ้อนมาก

-พื้นบ้านที่ไม่ต้องมีการปูกระเบื้อง

-การสร้างผนังแบบปูนเปลือยที่ไม่จำเป็นต้องทาสี

-ประหยัดกว่า เพราะเน้นความเรียบง่าย ไม่ลงรายละเอียดเยอะ

-บ้านสไตล์โมเดิร์นเน้นความโปร่งโล่ง มีการออกแบบพื้นที่โล่ง เพื่อการใช้สอย ไม่นิยมก่อผนังกั้นมากเกินไป

-มีการจัดวางเฟอร์นิเจอร์เป็นระเบียบ เรียบง่าย ไม่เยอะ

-ดีไซน์เรียบหรู ทันสมัย ดูแลรักษาง่าย

-บ้านสไตล์โมเดิร์นมีการประหยัดงบประมาณ

– พื้นเพดานบ้านสไตล์โมเดิร์นไม่จำเป็นต้องมีการทำเพดานฝ้า

สิงที่ต้องคำนึงถึง

แน่นอนว่าบ้านสไตล์โมเดิร์น เป็นบ้านที่หลายคนใฝ่ฝันและชื่นชอบอย่างมาก แถมยังมีการออกแบบเรียบง่ายไม่ยุ่งยาก หากมีการนำมาสร้างที่ประเทศไทย สถาปนิกจึงมีการนำมาปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับสภาพอากาศ

และความเป็นอยู่ของคนไทย โดยมีการยกหลังคาให้สูง เพื่อป้องกันความร้อน ออกแบบปีกกันน้ำฝน เป็นต้น หากใครกำลังต้องการปลูกบ้านสไตล์โมเดิร์น หรือ ศึกษาหาข้อมูล วันนี้พี่เข้มาพร้อมกับ ข้อดีของบ้านสไตล์โมเดิร์น เพื่อเป็นแนวทาง แต่ก่อนอื่นจะต้องบอกก่อนเลยว่ารูปแบบบ้านสไตล์โมเดิร์นมีการออกแบบมาเพื่อชาวตะวันตก หากมีการนำมาปลูกสร้างแน่นอนว่าจะต้องพบเจอกับปัญหาบ้านเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างแน่นอน

มารู้จัก แบบบ้าน สไตล์โมเดิร์น (Modern Style)

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า “บ้านสไตล์โมเดิร์น” และมักจะเข้าใจว่าบ้านสไตล์โมเดิร์นก็คือบ้านที่มีลักษณะเรียบๆ มีช่องเปิดกว้างๆ และมีหลังคาเป็นพื้นเรียบ Flat Slab (พื้นสแลบ) หรือ หลังคาทรง Lean-to (หลังคาเพิงหมาแหงน) คือลักษณะของบ้านสไตล์โมเดิร์น ซึ่งแน่นอนว่าอาจถูกต้องเพียงบางส่วนเท่านั้น ดังนั้นการที่เราจะตัดสินใจเรียกบ้านหลังใดหลังหนึ่งว่าเป็นสไตล์แบบไหน หรือจะเรียกบ้านหลังใดว่าเป็นบ้านแบบโมเดิร์น เราควรที่จะต้องรู้ซะก่อนว่า สไตล์โมเดิร์นมีที่มาที่ไปอย่างไร

สไตล์โมเดิร์น เป็นรูปแบบของสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอิทธิพลมาจากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมในช่วงศตวรรษที่ 18 ซึ่งเป็นช่วงที่คนหันมาให้ความคำนึงถึง การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการใช้วัสดุรวมทั้งแรงงานที่ไม่จำเป็นในการก่อสร้าง ดังนั้นจึงเกิดกระบวนการในการลดทอนส่วนประกอบของอาคารที่ฟุ่มเฟือยและหันมาใช้รูปทรงเรขาคณิตขั้นพื้นฐานที่มีความเรียบง่าย ไม่มีการตกแต่งหรือปกปิดพื้นผิว โชว์ลักษณะพื้นผิวตามธรรมชาติของวัสดุที่นำมาใช้ และเนื่องจากคำว่า Modern ในภาษาอังกฤษ แปลว่า ใหม่หรือทันสมัย จึงถูกนำมาใช้เรียก การออกแบบในรูปแบบใหม่นี้ สำหรับยุคนั้น

ไม่มีการตกแต่งหรือประดับประดาที่ฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น ทุกส่วนหรือทุกๆ องค์ประกอบของตัวบ้านจะต้องมีหน้าที่หรือประโยชน์ใช้สอยในตัวของมันเอง ตัวอย่างที่สังเกตเห็นได้ง่ายๆ ก็คือเสาของอาคาร เสาอาคารทำหน้าที่รับน้ำหนัก หากเสามีการประดับตกแต่งด้วยบัวหัวเสา หรือคิ้ว ก็จะถือว่าเป็นการประดับประดาที่ฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น

เคารพในธรรมชาติของพื้นผิวของวัสดุ ในส่วนของวัสดุเมื่อเลือกใช้วัสดุใดก็ควรแสดงพื้นผิวที่แท้จริงของวัสดุนั้นๆ อย่างเช่นการใช้วงกบประตูหรือหน้าต่างที่เป็นไม้ ก็ควรแสดงให้เห็นว่าเป็นไม้ หลายครั้งที่มักจะเห็นวงกบไม้ถูกทาด้วยสีน้ำมัน ซึ่งมักจะทำให้มองดูแล้วไม่รู้ว่าใช้วัสดุอะไร 

เคารพในธรรมชาติโครงสร้าง สำหรับหลักการทางด้านโครงสร้างของงานสไตล์โมเดิร์นมักจะแสดงส่วนของโครงสร้างโดยไม่มีการปิดบัง และถือว่าเป็นความงามอย่างหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น การใช้ฝ้าเพดานเพื่อปกปิดการเดินงานระบบท่อประปา หรือระบบสายไฟฟ้าที่ไม่เรียบร้อย ซึ่งหลายคนอาจจะแย้งได้ว่าฝ้าเพดานก็มีหน้าที่ในตัวของมันเองคือปกปิดความไม่เรียบร้อย แต่ถ้าบ้านหลังใดมีการออกแบบตำแหน่งห้องให้ดี วางและเดินระบบท่อ ระบบสายไฟให้เรียบร้อย ฝ้าเพดานก็อาจไม่มีความจำเป็น หรือมีเฉพาะบางส่วนก็เป็นได้

หลายครั้งที่มีความเข้าใจผิดว่าบ้านที่ไม่มีชายคา ยื่นจากตัวบ้านหรือบ้านที่มีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเหมือนในนิตยสารแต่งบ้านจากต่างประเทศคือสไตล์แบบโมเดิร์น ถือเป็นความเข้าใจผิดอย่างแรงเลยทีเดียว เพราะสไตล์ของโมเดิร์นที่จะต้องเคารพต่อธรรมชาติของวัสดุ เคารพต่อธรรมชาติของโครงสร้าง ที่สำคัญที่สุดคือต้องเคารพต่อธรรมชาติแวดล้อมนั่นเองครับ ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในเขตร้อนชื้นมีฝนตกเป็นประจำ ดังนั้นเมื่อบ้านหลังใดไม่มีชายคา หรือแม้แต่ระยะยื่นของชายคาไม่เพียงพอก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาน้ำฝนรั่วซึมเข้ามาภายในบ้านได้ง่าย และนั่นคงไม่ถือว่าเป็นสไตล์โมเดิร์นเพราะสไตล์โมเดิร์นควรตอบสนองประโยชน์ใช้สอยสูงสุดครับ

บอทความที่น่าสนใจ แต่งสวนบ้าน เที่ยวภูเก็ต บ้านใหม่ให้เช่า บ้านมือสอง ddproperty ขายบ้าน โรงแรมภูเก็ต ที่พักภูเก็ตติดทะเล จัดสวนหน้าบ้าน สวนหน้าบ้าน จัดสวนหย่อม บ้านสวนสวยๆ แต่งสวนหน้าบ้าน ต้นไม้ปลูกในบ้าน ไม้ประดับมงคล ต้นไม้มงคลทนแดด ปลูกต้นไม้ในบ้าน

อ่านเพิ่มติม รีโนเวทบ้าน บ้านและสวน แบบบ้าน แต่งบ้าน house
แบบบ้าน Villas Phuket รีวิวบ้าน phuket property บ้านเดี่ยว POOL VILLA บ้านจัดสรร PHUKET VILLA
RENT AND BUY VILLA PHUKET VILLA FOR SELL VILLA FOR RENT SALE VILLA buy villa phuket